Zasady i warunki korzystania z serwisu Artunity

Opublikowano dnia 13 gru 2018 r.

Niniejsze Warunki świadczenia usług ( „Warunki" ) opisują prawa i obowiązki, które dotyczą korzystania z witryn i usług serwisu Artunity (zwanych łącznie „Usługą“ lub „Serwisem“), z których każdy jest własnością i jest zarządzany przez firmę Sebastian Smit („Artunity“, „my“, „nasze“, „nas“). 

KONTO

TREŚCI

USŁUGA

UŻYTKOWNIK

Treści

Zawartość

 

Przeczytaj uważnie Warunki przed skorzystaniem z Usługi. 

Jeśli nie zgadzasz się na nasze warunki, naszą Politykę Prywatności oraz wytyczne wspólnotowe nie możesz korzystać z naszej Usługi. Użytkownicy przystępujący do Usługi w imieniu instytucji kultury, spółki lub innego podmiotu prawnego, oświadcza, że jest uprawniony do zobowiązania takiego podmiotu do Warunków. Jeśli nie masz takich uprawnień, nie możesz akceptować Warunków ani korzystać z Usługi w imieniu takiego podmiotu. Usługa dostępna jest dla osób, które przekroczyły wiek pełnoletności w jurysdykcji swojego zamieszkania, oraz są w pełni zdolne, kompetentne i uprawnione do zawarcia, przestrzegania Warunków.

Twoje konto w Artunity

Tworząc konto w Serwisie (dalej zwane „Konto“), jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego Konta i jego Treści jak i wszystkie działania podjęte w Usłudze. Użytkownik nie może opisywać, cedować Treści na Konto w sposób niezgodny z prawem lub wprowadzać w błąd, ani naruszać dobrego imienia innych osób oraz podmiotów prawnych. Prezentowanie treści nieetycznych, wulgarnych, obscenicznych, rasistowskich, uderzających w wyznanie, promujących pornografię, pedofilię jest surowo zabronione i będzie zgłaszane odpowiednim organom dla jurysdykcji Usługi. Zakładając konto Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie danych do Konta, oraz stosowanie silnego hasła (min. 8 znaków alfanumerycznych). Każdorazowe stwierdzenie naruszenia zasad bezpieczeństwa musi być niezwłocznie zgłaszane Artunity. Serwis nie jest odpowiedzialny za żadne działania, zaniechania, zaniedbania Użytkownika, w szczególności za szkody powstałe w wyniku takich działań, zaniechań i zaniedbań.

Twoje obowiązki

Prowadząc Konto publikujesz materiały takie jak tekst, grafika i wideo za pomocą Usługi, ponosisz całkowitą odpowiedzialność za Treści i gwarantujesz, że:

  • pobieranie, kopiowanie i wykorzystywanie Treści nie będzie naruszać praw własności, w szczególności praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych osób trzecich.
  • Jeśli Twój pracodawca / zleceniodawca posiada prawa do własności intelektualnej, którą tworzysz, oświadczasz, że otrzymałeś zgodę pracodawcy / zleceniodawcy na publikację i udostępnienie Treści.
  • Treści nie są szkodliwym oprogramowaniem i nie instalują wirusów
  • Treści nie są spamem, nie są generowane automatycznie ani losowo i nie zawierają treści nieetycznych, wulgarnych, obscenicznych, rasistowskich, uderzających w wyznanie, promujących pornografię, pedofilię lub niechcianych treści komercyjnych, mających na celu przyciągnięcie użytkownika , zwiększenie pozycji w wynikach wyszukiwania witryn stron trzecich oraz wszelkich niezgodnych z prawem działań.
  • Licencje stron trzecich odnoszących się do Treści zostały zachowane i poszanowane, tak by móc przekazać użytkownikom końcowym legalną Treść.
  • Treści nie są nieprzyzwoite, oszczercze ani zniesławiające, nienawistne, rasowo lub etnicznie budzące zastrzeżenia, ani nie naruszają praw do prywatności lub wizerunku osób trzecich
  • Twoje konto nie może być reklamowane za pomocą niechcianych wiadomości elektronicznych.
  • Twoje konto nie może wprowadzać użytkowników w błąd. Szczególnie zabronione jest podszywanie się pod inne osoby, instytucje, firmy oraz wszelkie podmioty. 

This page might contain inappropriate content for children

Please confirm you are of legal age.

This website uses cookies Find out more Cookies are small text files, stored by the web browser on users device. Used for statistical analysis of traffic, matching the look and content to suit your needs. By leaving cookies unblocked in your browser, you agree to their use. If you do not agree to the use of cookies, change the settings of your browser. Accept