Album: 12345, Zdrodowski Album: 12345, Zdrodowski

Album: 12345, Zdrodowski

Created by
Mirosław Zdrodowski
Categories
Graphic Design

Moje 12345, to może nie najlepszy tytuł dla książki, ale dobry chwyt marketingowy. To inaczej mówiąc, moje zainteresowania: plakat, prasa, książka, znak graficzny i ilustracja... Od czterdziestu lat staram się - bez zbytniego przekonania - uprawiać zawód projektanta  graficznego. Przynosi to czasem odrobinę satysfakcji, ale w naszym kraju na więcej nie można liczyć. Opracowałem graficznie ponad 200 książek i wiele wszelkiego rodzaju druków   i akcydensów, kalendarzy, katalogów... i ponad 60 przyzwoitych plakatów. Opublikowałem książeczkę „pTAKi maluję” w Oficynie Wydawniczej „IKAR”, Warszawa (2000); tomik wierszy „Trzy krzesła” w „Bocznicy”, Siedlce (2005)   i album „Zdrodowski - stare i nowe prace domowe” w „Bramie”, Siedlce (2008). W moim dorobku edytorskim są wyjątkowe albumy: „Kieślowski”, Wydawnictwo „Skorpion” (1998), „Kronika KADRU. O zespole filmowym Jerzego Kawalerowicza”, Wydawnictwo „Skorpion” (2002), „Stadnina Koni Janów Podlaski 1817-2017”, Wydawnictwo „Grupa Arche” (2017) i album „Zbiory Muzeum Diecezjanego w Siedlcach” (2020).  Książki dla dzieci mojego autorstwa  „Pierwsze loty za płoty” i „Sztuczki” w konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek na najpiękniejszą książkę roku 2013 otrzymały nominację do nagrody głównej. W roku 2015 reprezentowałem Polskę w dalekiej Japonii na Toyama International Art Camp. Od szeregu lat biorę udział w Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach. Moje prace wystawiano na Śląskim Festiwalu Plakatu PlakatFest w Chorzowie, Międzynarodowym Biennale Plakatu w Lublinie, Międzynarodowym Biennale Plakatu Teatralnego w Rzeszowie, w konkursie na Plakat Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicz-nych FETA w Gdańsku, na Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie. W roku 2020 w Moskiewskim Biennale Grafiki „GOLDEN BEE 14” (organizator otrzymał ponad 30 000 zgłoszeń z 78 krajów - nowy rekord świata!) komisja selekcyjna wybrała moją pracę do udziału w wystawach Biennale. Brałem udział w wystawach plakatu i rysunku w: Berlinie Zachodnim, Warszawie, Beringen, Lahti, Skopje, Monachium, Knokke-Heist, Legnicy, Katowicach, Ankarze, Gabrowie, Krakowie, Pradze, Nevers, Oberhavel, Toyamie, Moskwie, Seongnam...

My 12345, maybe it is not the best title for the book but good marketing gimmick. In other words, my interests: the poster, the press, the book, the graphic symbol and illustration... for forty years I have been trying - without overconfidence - to profess as a graphic designer. Sometimes it brings a bit of satisfaction but in our country you cannot count on more. I have compiled more than 200 books and many kinds of prints and job vacancies, calendars, catlogues... and over 60 decents posters. I published the book „The birds I paint” in the Ikar Publishing house, Warsaw 2000; a collection of poems „Three chairs” in Bocznica Siedlce (2005) and the album „Zdrodowski-the old and new housework” in Gate, Siedlce (2008). In my editorial output there are unique albums „Kieślowski” Scorpion Publishing House(1998) „Kronika kadru about Jerzy Kawalerowicz’s film company, Scorpion Publishing House. (2002), „Janów Podlaski Horse Stud 1817-2017” Arche Group Publishing House (2017) and the album „Collections of the Diocesan Museum in Siedlce” (2020). My books for children „That was just the first time” and „Tricks”were nominated for the main prize in the competition of the Polish Association of the Book Publishers for the most beautiful book 2013.  In 2015 I reperesented Poland in distant Japan at the Toyama International Art Camp.  For many years I have been taking part in the Polish Poster Biennale in Katowice. My works were exhibited at the Silesian Poster Festival PlakatFest in Chorzów, the International Poster Biennale in Lublin, the International Theater Poster Biennale   in Rzeszów, in the poster competition of the International Festival of Outdoor and Street Theaters in Gdańsk, at the International Poster Biennale in Warsaw. In 2020, at the Moscow Graphics Biennial „GOLDEN BEE 14” (the organizer received over 30,000 applications from 78 countries - a new world record!). The selection commitee has chosen my work to be the part of the Biennale exhibitions.  I took part in poster and drawing exhibitions in: West Berlin, Warsaw, Beringen, Lahti, Skopje, Munich, Knokke-Heist, Legnica, Katowice, Ankara, Gabrovo, Krakow, Prague, Nevers, Oberhavel, Toyama, Moscow, Seongnam ...


This page might contain inappropriate content for children

Please confirm you are of legal age.

This website uses cookies Find out more Cookies are small text files, stored by the web browser on users device. Used for statistical analysis of traffic, matching the look and content to suit your needs. By leaving cookies unblocked in your browser, you agree to their use. If you do not agree to the use of cookies, change the settings of your browser. Accept