PEACE - depends on you. Pokój - zależy od Ciebie. PEACE - depends on you. Pokój - zależy od Ciebie.

PEACE - depends on you. Pokój - zależy od Ciebie.

Created by
Franciszek Ksawery Kozłowski
Categories
Category B — PROFFESIONAL //IPBL 17

Category B — PROFFESIONAL //IPBL 17


2016

Plakat powstał z okazji 70 rocznicy przyjęcia pierwszej rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, ONZ. Przewrotność myślenia spowodowała, że symbol światowego pokoju - Gołąbek Pokoju - pozostaje wciąż tylko symbolem, przyjemnym, przystępnym, a to przecież człowiek swoimi rękoma trzyma broń i to od niego wszystko zależy.

This page might contain inappropriate content for children

Please confirm you are of legal age.

This website uses cookies Find out more Cookies are small text files, stored by the web browser on users device. Used for statistical analysis of traffic, matching the look and content to suit your needs. By leaving cookies unblocked in your browser, you agree to their use. If you do not agree to the use of cookies, change the settings of your browser. Accept